"De voorrang voor statushouders schrappen betekent dat ze geen kans meer hebben op het vinden van een sociale huurwoning. Dat is een slechte zaak", aldus koepelorganisatie woningcorporaties Aedes over het plan van minister Blok. Veel gemeenten hebben al aangegeven de voorrang te blijven handhaven, al was het alleen maar om aan de taakstelling te kunnen voldoen.