WoOnonderzoek laat toename duur scheefwonen en groeiende kloof tussen koop en huur zien

Veel positieve geluiden op de woningmarkt, maar ook een aantal zorgelijke ontwikkelingen, zoals een toename van het aantal mensen dat te duur woont en een grotere kloof tussen de huur- en koopsector. Dit is de algemene conclusie van het WoOnonderzoek van de Rijksoverheid.