Schimmel en vocht veroorzaken veel gezondheidsklachten

Een kwart van alle Nederlanders heeft gezondheidsproblemen door teveel vocht en onvoldoende frisse lucht in de woning. Dit blijkt uit een grootschalig Europees bewonersonderzoek van de Duitse Humboldt Universiteit. Vooral wat betreft het binnenklimaat in de slaapkamer valt winst te behalen.

Wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd worden gehuisvest, komen steeds vaker voor in Nederland. Op veel plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenleven. Het biedt nieuwe kansen voor de huisvesting van nieuwkomers op de woningmarkt en vult leegstaand vastgoed, zo laat het Platform31-onderzoek ‘De Magic Mix’ zien. Alle onderzochte projecten hebben een hoge bezettingsgraad en kennen weinig weerstand van omwonenden.

Pagina's