Vastgoed Actueel beleggen

60% van de beleggers op de Nederlandse huurwoningmarkt verwacht hun investeringsdoel voor 2017 niet te halen. In totaal willen beleggers dit jaar ruim € 5 miljard investeren in Nederlandse huurwoningen. In de periode 2018-2020 willen beleggers nog eens € 16,6 miljard investeren in huur­woningen. 

Tijdens de verkiezingscampagne bleef het opvallend stil rond het thema wonen. Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis wil de woningmarkt weer prominent op de agenda van de coalitieonderhandelaars en nieuwe Tweede Kamerleden krijgen. Een gesprek over de strijdpunten van huizen bezittend Nederland.   

Thermometer koopwoningen 2017

Capaciteitsproblemen en het gebrek aan warme bouwgrond breekt ontwikkelende bouwers op. Zij hebben in het tweede halfjaar van 2016 hun woningverkoop met vier procent zien afnemen ten opzichte van de eerste helft. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar wel weer méér nieuwbouwwoningen verkocht dan in 2015.

Nadat op woensdag 15 maart de stemmen geteld zijn, zijn in theorie vele coalities mogelijk. Welk woonbeleid levert de formatie op? Wat doet een nieuw kabinet met de verhuurderheffing en de hypotheekrenteaftrek? Binnelands Bestuur plaatste een denkoefening: het kabinetsbeleid ten aanzien van het wonen.

Ger Jaarsma

Ger Jaarsma, de in april aangetreden voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt in een interview aan de Telegraaf dat Den Haag de woningmarkt nu vooral met rust moet laten. “Zorg alleen dat er gebouwd gaat worden.”    

Kansrijk Woonbeleid vraagt om pijnlijke maatregelen

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concluderen in het rapport Kansrijk Wonen dat de hervormingen die nodig zijn om het Nederlandse woonbeleid effectiever te maken op de lange termijn, op de korte termijn financiële risico’s opleveren voor sommige groepen huiseigenaren en huurders. CPB en PBL stellen voor opbrengsten van de hervormingen terug te sluizen naar deze huishoudens.  

Pagina's

Login of neem een abonnement.