Huis opmeten volgens Meetinstructie

Makelaar aansprakelijk na onjuiste opmeting

Sinds het begin van dit jaar hebben twee gerechtshoven, van Amsterdam en van Den Haag, afzonderlijk van elkaar bepaald dat een makelaar, die een woning niet op de juiste wijze opmeet, onrechtmatig jegens de koper handelt en om die reden jegens de koper schadeplichtig is. "De vergoedingen in deze zaken variëren tussen de 10.000 en 25.000 euro, maar bij komende uitspraken verwachten wij dat het Hof nog hogere vergoedingen zal toekennen", aldus jurist Peter Stevens. 

Het is geen geheim dat makelaars in het verleden het woonoppervlak van een huis veelvuldig groter voorstelden in brochures en op funda dan in werkelijkheid het geval was, om een hogere koopprijs voor de verkoper te realiseren. Het programma TROS Radar bracht dit in 2009 al aan het licht. In 2010 heeft een aantal beroepsorganisaties, waaronder de NVM en de VBO makelaar, de Meetinstructie ingevoerd, om zo een einde te maken aan deze misstanden en te waarborgen dat makelaars voortaan het juiste woonoppervlak zouden opgeven. De Meetinstructie beschrijft exact hoe een woning dient te worden opgemeten.

Recht op schadevergoeding

"In de praktijk blijkt echter dat de Meetinstructie door makelaars op grote schaal niet wordt nageleefd en dat er nog vaak een discrepantie bestaat tussen het opgegeven woonoppervlak en het daadwerkelijke woonoppervlak", aldus jurist Peter Stevens. "Woningbezitters die op deze manier door de verkopend makelaar onjuist geïnformeerd zijn over het woonoppervlak van het huis tijdens de aankoop, hebben recht op een schadevergoeding, te betalen door de makelaar." Na de uitspraak van het Hof van Amsterdam in januari waarschuwde branchevereniging NVM zijn leden nog maar eens voor het niet juist uitvoeren van metingen volgens de Meetinstructie. 

Jurisprudentie

Stevens, initiatiefnemer van StevenLegal dat enkel vergelijkbare zaken behandelt, is jurist in Den Haag en partner in Lagerehuur.nl en juridisch advies- en incassobureau De IJssellanden. Stevens staat aan de basis van deze recente uitspraken en staat huiseigenaren juridisch bij om hun recht te halen. Inmiddels heeft hij met succes een groot aantal tuchtklachten ingediend en makelaars aansprakelijk gesteld. "Je kan best stellen dat deze uitspraken van het Hof van Amsterdam en Den Haag jurisprudentie scheppen in vergelijkbare zaken. Er lopen momenteel twee zaken, bij het Hof in Arnhem en Den Haag. In beide zaken verwacht ik wederom een toekenning van schadevergoeding. Daarnaast lopen er nog zaken bij de rechtbanken van Den Haag en Amsterdam." Stevens sluit niet uit dat tienduizenden huizenbezitters gedupeerd zijn.  

Makelaar aansprakelijk

Vanaf het moment van de invoering in maart 2010, dienen woningen opgemeten te worden volgens de Meetinstructie. "Makelaars die dat niet juist doen en een onjuist aantal vierkante meters woonoppervlak vermelden op funda, handelen volgens de definitie van de wet onzorgvuldig en onrechtmatig. Zij zijn aansprakelijk voor eventuele schade die de koper hierdoor lijdt." De vergoedingen in de genoemde twee zaken liggen op 10.000 en 25.000 euro, door de makelaars te betalen. Bedragen die vele malen hoger liggen dan de bedragen die meestal worden toegekend in uitspraken van de tuchtcollege's. Stevens verwacht echter van de zaken die momenteel nog dienen bij andere rechtshoven en -banken, dat de toegekende bedragen nog hoger zullen zijn. "Dit is slechts 20 tot 25 procent van het gevorderde schadebedrag. In principe stellen wij dat huiseigenaren voor iedere vierkante meter die zij niet hebben gekregen, maar wel hebben betaald, het geld terug dienen te krijgen. Dat wordt tot nu toe iedere keer direct afgewezen door het Hof, maar vervolgens maakt het Hof zelf een schatting van een reële vergoeding voor de geleden schade. Nu er steeds meer uitspraken ten gunste van de huiseigenaar volgen, zullen de bedragen oplopen." 

Uit persoonlijke ervaring

Stevens lanceerde enkele weken geleden het one-issue adviesbureau StevensLegal, waar woningeigenaren met dit probleem terecht kunnen. "Dit is allemaal begonnen toen ik zelf voorgelogen bleek te zijn over het aantal vierkante meters woonoppervlakte dat mijn nieuwe appartement telt. Vanwege de incorrecte manier waarop mijn klacht werd behandeld door de makelaar zelf en vervolgens het tuchtcollege van zijn branchevereniging, besloot ik huiseigenaren die tegen hetzelfde aanliepen, te gaan vertegenwoordigen. Het is namelijk tijd dat er een eind komt aan deze misstanden en dat makelaars hun verantwoordelijkheid nemen." 

 

Whitepaper ontvangen?

Vul uw e-mail adres in en ontvang een downloadlink per e-mail.