In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Amsterdam.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Amsterdam.

Amsterdam heeft een heel eigen dynamiek die jaarlijks wordt weergegeven in WOON Amsterdam, een gezamenlijke uitgave van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA) en de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Forse waardestijging
Uit WOON Amsterdam 2007 blijkt een forse waardestijging van de Amsterdamse woningen. Het dalende aanbod impliceert dat de waardestijging zal doorzetten. De waardestijgingen verschillen fors tussen de verschillende betere en mindere buurten. De prijzen binnen de ringweg A10 en ten zuiden van het IJ stijgen steeds sneller. Daarbuiten zijn de prijsstijgingen meestal beperkt.

Meer verkopen
In 2005 en 2006 is het aantal verkopen gestegen en voor 2007 worden wederom meer verkopen verwacht; ondanks de prijsstijgingen kiest de consument dus voor een koopwoning.

Voorraad loopt terug
Reden tot zorg op de Amsterdamse woningmarkt is de alsmaar verder teruglopende voorraad te koop staande woningen, een direct gevolg van een te laag percentage eigen woningbezit in de stad (slechts 21 procent).

Overspannen markt
Volgens MVA-voorzitter en makelaar Pieter Joep van den Brink, kampen de hoofdstedelijke makelaars met een overspannen markt waarin veel vraag is en weinig aanbod. “De verkopende makelaar moet zijn vraagprijs aanpassen en de aankopende makelaar moet de consument beschermen tegen emotionele aankopen.” Meer nieuwbouw en het splitsen van woningen zouden volgens Van den Brink oplossingen kunnen zijn voor de problematiek op de Amsterdamse markt.

Bron: Vastgoed