In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Noord-Nederland, regio Groningen.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Noord-Nederland, regio Groningen.

“In Groningen zien we van oudsher een duidelijk onderscheid tussen de markten Groningen Stad en ommeland, de rest van Groningen”, stelt Freerk Suurland van Suurland Makelaardij. “Dat verschil laat zich zeker de laatste drie kwartalen nog duidelijker zien.”

Startende eenverdieners
Suurland: “Aan de ene kant is er een nog steeds redelijk dynamisch karakter van de markt van Groningen Stad; in veel segmenten een duidelijke verkopersmarkt. Aan de andere kant een ommelandermarkt die zich stabiliseert en zich in toenemende mate manifesteert als een kopersmarkt. Met name in de ommelanden is de woningmarkt voor een groot gedeelte afhankelijk van startende eenverdieners.”

Koopsubsidie
“In het segment startende eenverdieners is het NVM betaalbaarheidspercentage relatief laag en dat segment staat bovendien onder druk door stagnerende loonontwikkeling, licht oplopende rentes en strengere toetsingsnormen in het kader van de Wet op de financiële dienstverlening. Starters moeten steeds vaker een beroep op koopsubsidie doen om zich toegang te kunnen verschaffen tot de koopmarkt. Dat geldt in iets mindere mate voor de stad Groningen.”

Ontgroening
“Ook wat betreft ontgroening en vergrijzing zien we een duidelijke tweedeling”, aldus Suurland. “De stad blijft, mede door de universiteit en de ICT-infrastructuur, vitaal en profiteert van een voor noordelijke begrippen economisch krachtige regio? de driehoek Assen, Groningen, Drachten. De ommelanden hebben duidelijk last van enige ontgroening veroorzaakt door de mindere economische situatie. Wellicht kan de economische impuls van twee miljard voor het noorden, die onlangs is toegezegd door het huidige kabinet, dit veranderen.”

Romantisch groen
“Verder zullen de ommelanden het voor een groot deel moeten hebben van een romantisch, groen reveil. Een stroom van veelal voormalige noorderlingen die na het actieve leven in de randstad weer terugkeren naar de geboortegrond, ruimte, frisse lucht en de beduidend lagere koopsommen.”

Rol van de makelaar
Suurland: “Gezien de grote regionale en lokale verschillen zijn de vereisten van een optimale lokale kennis voor de makelaar nog steeds van evident belang en zullen dat ook blijven. De makelaar zal alle vastgoedmarktstakeholders (projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, provincie, gemeenten en particuliere opdrachtgevers) van onafhankelijk advies moeten blijven voorzien om de lokale vastgoedmarkt niet scheef te laten groeien en dynamisch te houden. Regionaal mag de NVM met al haar marktkennis hierin best een actievere rol gaan spelen.”

Bron: Vastgoed