In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Oost-Nederland, regio Twente/Salland.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Oost-Nederland, regio Twente/Salland.

“Veel problemen op de woningmarkt in het oosten concentreren zich met name in de kleine kernen”, stelt Hans Snijders, vestigingsmanager bij Thoma Makelaars in Rijssen. Thoma Makelaars bestaat sinds vijftig jaar en is met tien vestigingen vertegenwoordigd in het oosten van het land.

Onderkant van de markt
Snijders: “Hier zien we bijvoorbeeld de betaalbaarheid afnemen aan de onderkant van de markt. In de grotere steden blijft dit gewaarborgd door de toevoeging van grote uitbreidingswijken. Omdat de grondprijzen behoorlijk hoog zijn, blijft het moeilijk om in de kleinere kernen te voorzien in het woningaanbod voor het lagere segment. Probeert men aan dat lagere segment in de kleinere kernen tegemoet te komen door het ontwikkelen van appartementen, dan zien we dat hier weinig animo voor is. In de kleinere kernen wil men een grondgebonden woning.”

Weinig doorstroming
“Een ander obstakel is dat er weinig doorstroming is van de – bestaande – grondgebonden woningen in de kleine kernen”, aldus Snijders. De veelal oudere inwoners blijven zitten waar ze zitten.”

Uit de Randstad
Snijders gaat door: “Een fenomeen dat we hier in het oosten zien, is de komst van vijftigplussers die hun woning in de Randstad verkopen. Ze gaan in het oosten wonen waar de woningen toch aanzienlijk goedkoper zijn, en het overige van de opbrengst van de woning souperen ze op.”

Over de grens
“Ook zien we een trek over de grens. Veel woningzoekers vinden daar iets van hun gading, omdat de – vrijstaande-  woningen daar aanzienlijk goedkoper zijn.

Rol van de makelaar
Hoe kan de makelaar op deze problematiek inspelen? “De markt maakt de woning duur. De gemeenten zouden vaker hun voorkeursrecht in uitbreidingsgebieden moeten aanspreken om hun stempel te kunnen drukken op het aanbod van de woningvoorraad. De gecertificeerde makelaar heeft de regionale vraag en aanbod gedetailleerd in beeld. Bij aanvang van projecten zou de gecertificeerde makelaar als consultant vooral voor de vraagzijde – waar is behoefte aan? – een belangrijke rol kunnen spelen. Daarmee rekening houdend met de volgende discrepantie: een ontwikkelaar wil bouwen voor de vraag van nu, maar zal rekening moeten houden met levensloopbestendigheid en daarom flexibiliteit moeten garanderen.”

Bron: Vastgoed