In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: West-Nederland, regio Rotterdam.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: West-Nederland, regio Rotterdam.

“Het dilemma van ons vak is dat dé woningmarkt niet bestaat”, vertelt Frits Markus van NVM Makelaars Markant in Barendrecht. “De NVM onderscheidt maar liefst 76 gebieden, die weer verdeeld worden in diverse subgebieden. Daarom vind ik het moeilijk om iets te vertellen over dé Rotterdamse markt. Er zijn gebieden waar een evenwichtige woningmarkt is en gebieden waar het evenwicht totaal zoek is.”

Geen kwantitatief tekort starters
De Rotterdamse regio heeft volgens Markus wel een aantal opvallende kenmerken. “Zo bestaat 70 procent uit met name gestapelde woningen tot 200.000 euro. Een kwantitatief tekort aan starterswoningen zoals elders in het land vaak voorkomt, bestaat in Rotterdam eigenlijk niet.”

Kwalitatieve problemen
“We hebben wel te maken met een kwalitatief tekort; gedateerde appartementen zonder balkon of zonder berging. Bovendien zijn er veel wijken waar men liever niet wil wonen. Veel mensen zijn uitgewaaierd naar de randgemeenten voor het kwalitatief betere aanbod.”

Rol van de makelaar
Markus: “Makelaars, de spil tussen vraag en aanbod, roepen al jaren dat er meer gedifferentieerd gebouwd moet worden waarbij rekening moet worden gehouden met de vraag. Sloop gecombineerd met gedifferentieerde nieuwbouw zou op sommige locaties een oplossing kunnen zijn. Ook zouden gemeenten meer over hun grenzen moeten kijken en samenwerking moeten zoeken om te komen tot een meer evenwichtige woningmarkt.”

Wurggreep
“Onze woningmarkt bevindt zich in een wurggreep. Ruim zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog praten we nog steeds over een ministerie van volkshuisvesting, terwijl het volk niet gehuisvest wordt. Er is nog steeds geen vrije keus in huur of in koop. Nog steeds wordt niet naar de vraag gebouwd. In veel regio’s is een kwalitatief en/of kwantitatief tekort.”

Hete hangijzers worden niet aangepakt
“Er wordt door diverse ministeries van alles geregeld op de woningmarkt, waarbij men vaak langs elkaar heen werkt. Terwijl echte hete hangijzers, waaronder de grondpolitiek, nooit integraal zijn aangepakt. De oplossing ligt in een integraal pakket: de huurprijzen, het scheefwonen, de fiscale maatregelen, het grondbeleid et cetera moeten worden aangepakt. Dan zul je zien dat we in de toekomst een gezondere woningmarkt krijgen.”

Bron: Vastgoed