In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Zuid-Nederland, Zeeland.

In Vastgoed 1 2008 werd aandacht besteed aan de vastzittende woningmarkt in Nederland. Natuurlijk is de woningmarkt in Nederland onder te verdelen in verschillende regio’s. En elke regio heeft zijn eigen problemen en oplossingen. In dit artikel: Zuid-Nederland, Zeeland.

“De betaalbaarheid in Zeeland zit op het maximum, mede door de rentestijging en het feit dat in Zeeland de hogere dun gezaaid zijn”, vertelt Mark Faasse van makelaardij Faasse & Fermont in Goes.

Verlaging vraagprijs
Faasse: “Daarom is er in Zeeland momenteel sprake van een zekere stagnatie op de woningmarkt. De looptijd van een te koop staande woning is hier gemiddeld 150 dagen. Dit heeft inmiddels al geleid tot een verlaging van de vraagprijs.”

Meest vergrijsde provincie
“Bovendien is Zeeland de meest vergrijsde provincie van Nederland”, meent Faasse. “De prijsstijgingen van begin deze eeuw in Zeeland zijn veroorzaakt door kopers van buiten de provincie die grif de relatief gunstige vraagprijs voor met name vrijstaande woningen betaalden. Dit heeft geleid tot een vicieuze cirkel: een verhoging van de prijzen gevolgd door een verminderd animo van mensen buiten Zeeland, gevolgd door een stagnatie op de woningmarkt.”

Rol van de makelaar
“De taak van de makelaar is woningen scherp in verkoop te nemen en vooral ook te vermarkten buiten de provincie. Dit laatste kan ook gezamenlijk of groepsgewijs plaatsvinden. Overigens zijn er in Zeeland, in tegenstelling tot veel andere delen van ons land, nog voldoende mogelijkheden om relatief goedkoop (tot circa 200 euro per m2) bouwgrond te kopen.”

Bron: Vastgoed