79e08f32fa8a036f84441baab7b7a7ff_L

Vereniging Eigen Huis gaat alle slechte ervaringen van woningeigenaren die bezwaar hebben gemaakt tegen de WOZ-waarde in kaart brengen. “Veel gemeenten trekken zich niks aan van de regels voor het afhandelen van de bezwaarschriften”.

Vereniging Eigen Huis gaat alle slechte ervaringen van woningeigenaren die bezwaar hebben gemaakt tegen de WOZ-waarde in kaart brengen. “Veel gemeenten trekken zich niks aan van de regels voor het afhandelen van de bezwaarschriften”.

Iedere woningeigenaar kan binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gemotiveerd bezwaar maken bij zijn gemeente tegen de hoogte van de getaxeerde woningwaarde. Is hij het niet met de beslissing van de gemeente eens, dan kan hij in beroep en daarna in hoger beroep gaan bij de rechtbank en uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad. Standaard afwijziging
Volgens VEH trekken veel gemeenten zich weinig aan van de regels voor het afhandelen van WOZ-bezwaarschriften. Ze gaan niet in op argumenten waarmee huiseigenaren willen aantonen dat de getaxeerde waarde van hun woning onrealistisch hoog is. Gemeenten versturen standaard afwijzingen in de verwachting dat veel woningbezitters het er verder maar bij laten zitten, aldus VEH. Pas als de protesterende burger een beroepsprocedure start bij de rechtbank wordt het bezwaar serieus bekeken. Vaak wordt dan een compromis voorgesteld om een rechtszaak af te wenden. Onder druk
De vereniging heeft meldingen ontvangen van burgers die zich onder druk gezet voelen door gemeenteambtenaren. “Vereniging Eigen Huis wil dat hier een einde aan komt. Gemeenten horen de wettelijke regels na te leven en moeten stoppen met praktijken waarmee zij burgers schofferen. Iedereen heeft recht op een zorgvuldige behandeling van zijn bezwaar om te voorkomen dat hij teveel belastingen en heffingen betaalt”, aldus Rob Mulder, directeur ledenbelang bij Vereniging Eigen Huis. Meldpunt
VEH gaat nu met een meldpunt alle slechte ervaringen in kaart brengen. “Als we meerdere klachten uit een bepaalde gemeente ontvangen, duiken we daar bovenop. We zullen de resultaten kenbaar maken aan de politiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan toezichthouder De Waarderingskamer, die al heeft aangegeven te willen samenwerken”, aldus Rob Mulder. [bron: VEH]