Vastgoed actueel - eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait daalt volgend jaar naar 0,70 procent, een bescheiden verlaging van 0,05 procent. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft dit aangekondigd in een overzicht van amendementen en moties op het Belastingplan 2018, laat de Vereniging Eigen Huis weten.

Het eigenwoningforfait daalt volgend jaar naar 0,70 procent, een bescheiden verlaging van 0,05 procent. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft dit aangekondigd in een overzicht van amendementen en moties op het Belastingplan 2018, laat de Vereniging Eigen Huis weten.

Het verlaagde eigenwoningforfait compenseert de gestegen WOZ-waarde van woningen. Of u meer of minder eigenwoningforfait moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting is afhankelijk van de stijging van de WOZ-waarde van uw eigen woning. De peildatum hiervoor is 1 januari 2017. 

Landelijke prijsontwikkeling

De verlaging is gebaseerd op de gemiddelde landelijke prijsontwikkeling van woningen. Vooral in de grote steden zijn de huizenprijzen vaak meer dan gemiddeld gestegen. De belastingverlaging zal daar niet voldoende zijn om de WOZ-waardestijging te compenseren, waardoor een huiseigenaar per saldo toch een hoger eigenwoningforfait moet aangeven.

Compensatie

De verlaging van de bijtelling bij de komende belastingopgave is een compensatie voor de gestegen WOZ-waarden van woningen tussen de € 75.000 en € 1.060.000. Het percentage daalt van 0,75 procent in 2017 naar 0,70 procent in 2018.

Bron: Vereniging Eigen Huis