Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Een makelaar mag deelnemen aan de Woningmakelaar van het Jaar 2017 wanneer hij of zij is aangesloten bij een branchevereniging, is gecertificeerd en geregistreerd als woningmakelaar, of wanneer hij of zij in het bezit is van een diploma van een door de organisatie erkende opleiding. Voor de categorieën Online Makelaar Award en de Marketing Award gelden aanvullende voorwaarden, te lezen in dit reglement en op de webpagina's van deze specifieke categorieën.
 2. Om genomineerd te kunnen worden, moet het deelnemende makelaarskantoor van onbesproken gedrag zijn. Dit zal gecheckt worden bij de diverse brancheverenigingen en met online research.
 3. Algemene en specifieke award-, genomineerde- en winnaarslogo's mogen door de makelaar alleen worden gevoerd met toestemming van de organisatie. 
 4. De organisatie van de Woningmakelaar van het Jaar bepaalt wanneer er sprake is van fraude of handelen in strijd met de intentie van de verkiezing en bepaalt onafhankelijk hoe daartegen opgetreden wordt.
 5. De uitspraken en besluiten van de organisatie zijn bindend.
 6. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De organisatie behoudt de mogelijkheid algemene voorwaarden en het reglement tussentijds te wijzigen.
 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deelname aan de awards.
 9. De organisatie gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie en gebruikt dit niet voor andere doeleinden tenzij anders overlegd of aangegeven in deze voorwaarden.
 10. Het is toegestaan om aan meerdere awards deel te nemen. Een deelnemer aan de Online Makelaar categorie kan echter niet meedingen naar de andere klantwaarde awards, te weten de Verkoop-, Aankoop-, Verhuur- of Nieuwbouwmakelaar Award. 

 

De klantwaarde awards

 1. Voor deelname aan de klantwaarde awards dienen makelaars een account op de site te hebben gemaakt en geactiveerd.
 2. De stemperiode voor de Klantwaarde Awards loopt van 21 augustus 2017 tot 13 oktober 2017.
 3. Voor de klantwaarde awards geldt dat er alleen per kantoorvestiging kan worden deelgenomen. Het is niet toegestaan stemmen van meerdere vestigingen naar één stempagina te leiden of met meerdere vestigingen onder één stempagina deel te nemen. Wanneer bij het werven van stemmen - op welke manier dan ook - deze regel wordt overtreden, volgt diskwalificatie.
 4. De Nieuwbouwmakelaar Award behoort tevens tot de klantwaardecategorieën. Alleen de 10 nieuwbouwmakelaars die op de shortlist staan, nemen deel aan deze categorie. De shortlist wordt in juni en juli samengesteld aan de hand van stemmen van opdrachtgevers, die in samenwerking met de Neprom, de NVB/Nieuwbouw Nederland, Stichting LNP en Eyemove worden benaderd. De makelaar mag zijn contacten motiveren hem aan te dragen. Alleen de 10 nieuwbouwmakelaars die het meest zijn aangedragen, dingen vanaf 21 augustus officieel mee naar de Nieuwbouwmakelaar Award. De short-list wordt begin augustus bekend gemaakt. Met de makelaars in kwestie wordt contact opgenomen.
 5. Wanneer u er niet zeker van bent of u valt onder de categorie Online Makelaar, kijkt u op de informatiepagina van de Online Makelaar Award voor de criteria.
 6. Een online makelaar kan niet deelnemen in een van de andere publieksprijzen. Hij mag wel meedingen naar de juryprijs.
 7. Wanneer u volgens de voorwaarden valt in de categorie online, maar u vinkt in uw profiel toch een traditionele klantwaarde categorie aan, dan zet de organisatie uw profiel over naar de Online Makelaar Award en valt uw score onder die ranking.
 8. In de categorieën Verkoop- en Aankoopmakelaar wordt de titel per provincie aan de best scorende makelaar toegekend. De genomineerden van de provincies zijn de genomineerden van de Nationale Verkoopmakelaar Award. 
 9. In de categorieën Verhuurmakelaar, Online Makelaar en Nieuwbouwmakelaar wordt de klantwaarde award alleen landelijk uitgereikt.
 10. Voor alle klantwaarde awards (ook voor de provinciale awards) geldt dat er per categorie minimaal drie makelaars actief moeten deelnemen met een minimum van vijf stemmen. Alleen dan wordt er een award in die specifieke categorie toegekend.

 

De stemmen

 1. Klanten die een stem hebben uitgebracht op een makelaar moeten deze per email verifiëren. Pas dan is de stem geldig.
 2. Het belonen of kopen van stemmen in welke vorm dan ook - inclusief het weggeven, uitreiken of verloten van prijzen onder stemmers - is niet toegestaan. Bij overtreding volgt diskwalificatie. Goede doelenacties vormen een uitzondering wanneer deze op geen enkele manier de stemmers ten voordeel komen. 
 3. Een door de organisatie genomen sanctie vanwege fraude, kan via de mediakanalen van Vastgoed publiekelijk worden gecommuniceerd indien de organisatie dat nodig acht.
 4. Voor de klantwaarde awards geldt dat er zowel door klanten als door andere zakelijke relaties van makelaars kan worden gestemd. Stemmen van klanten wegen in de uiteindelijke beoordeling echter wel zwaarder.  
 5. Stemmen worden systematisch continu op fraude gecontroleerd.
 6. Hoe vollediger de stem (alle vragen beantwoord, ingevulde review, achtergelaten contactgegevens) des te zwaarder weegt de stem.  
 7. Vaker stemmen vanaf één IP-adres, bijvoorbeeld vanaf een bedrijfstablet of vanaf kantoor, is toegestaan, mits door klanten of relaties ingevuld. Unieke stemmen wegen wel zwaarder.
 8. Reviews die (persoonlijke) beledigingen of onwenselijk taalgebruik bevatten, worden niet openbaar gepubliceerd. De stem telt wel mee voor de eindscore.
 9. Na sluiting van de stemperiode worden - per categorie - alle stemmen door een onafhankelijk panel gescreend. Waar nodig worden ‘dubbele’ of ongeldige stemmen gefilterd om te komen tot een definitief aantal stemmen voor een makelaarskantoor.
 10. Alle stemmen wordt onderworpen aan een weging, met als doel belangrijke aspecten - zoals de hoogte van de waardering en de moeite die klanten nemen om hun stem uit te brengen  - extra gewicht te kunnen geven.  
 11. De makelaar die na telling en weging van de stemmen het hoogste aantal punten heeft, wint de desbetreffende klantwaarde award.
 12. Achtergelaten reviews die zijn goedgekeurd door de organisatie kunnen worden gebruikt in berichtgeving van Vastgoed.
 13. Vastgoed faciliteert de mogelijkheid achtergelaten reviews door de makelaar op zijn eigen website te publiceren.
 14. Het buigen van de regels, het plegen van fraude om aan meer stemmen of een goede beoordeling te komen, of het handelen in strijd met de intentie van de verkiezing (op welke manier dan ook) wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Wanneer de organisatie fraude vermoedt, zullen passende maatregelen worden genomen, variërend van de aftrek van stemmen tot uitsluiting van deelname.

 

Marketing Award

 1. Meedingen naar de Marketing Award kan alleen als u een makelaar bent, een makelaarskantoor, of onderdeel van een samenwerkingsverband waarbij een makelaar betrokken is.
 2. Voor deelname aan de jurycategorie dienen makelaars een account op de site te hebben gemaakt en geactiveerd.
 3. De inschrijfperiode voor de Marketing Award loopt van 21 augustus 2017 tot 30 september 2017.
 4. Alle inzendingen ontvangen na deze datum worden niet in behandeling genomen.
 5. Ingezonden cases kunnen zonder overleg met de inschijver worden gepubliceerd in de on- en offline media van Vastgoed, uiteraard met correcte bronvermelding.
 6. Voor deelname aan de jurycategorie volstaat het indienen van een case volgens het vragenformulier. Mocht u hier zelf anders over denken, neem dan contact op met de organisatie.
 7. Indien nodig kunnen door de organisatie aanvullende vragen worden gesteld aan een deelnemende makelaar.
 8. Een 5-koppige, door Vastgoed geselecteerde jury bepaalt de genomineerden en winnaar. U vindt de juryleden op de website.
 9. De organisatie maakt een voorselectie uit alle ingezonden Marketingcases. Cases die niet voldoen aan het gewenste niveau worden niet voorgelegd aan de jury.
 10. Uit alle geselecteerde inzendingen selecteert de vakjury 6 genomineerden.
 11. Deze genomineerden dienen een live pitch van drie minuten te houden tijdens de avond van de uitreiking.
 12. De pitch dient te worden uitgevoerd door 1 betrokken medewerker van het desbetreffende makelaarskantoor.  
 13. Tijdens de uitreikingsavond bepaalt de jury de winnaar van de Marketing Award. Deze keuze wordt gebaseerd op zowel de case als de pitch. Beide onderdelen wegen even zwaar. Ook het oordeel van ieder jurylid weegt even zwaar. Alleen in het geval van een impasse geeft de juryvoorzitter de doorslag.
 14. De leden van deze jury worden geacht onafhankelijk te zijn, of zich compleet onafhankelijk op te stellen in hun oordeel. Wanneer er banden zijn met bijvoorbeeld de verschillende brancheorganisaties, is daar rekening mee gehouden bij het samenstellen van deze vakjury.
 15. Afwezigheid bij het pitchen heeft uitsluiting van deelname voor de jurycategorie tot gevolg.
 16. Ingediende cases die niet zijn genomineerd, kunnen door de organisatie wel worden gebruikt voor het maken van promotiemateriaal. 

 

Awarduitreiking

 1. De genomineerden van alle categorieën krijgen voorafgaand aan de uitreiking persoonlijk bericht en worden via de mediakanalen van Vastgoed bekend gemaakt.
 2. Tijdens de uitreiking in november 2016 worden alle winnaars bekendgemaakt.
 3. Genomineerde makelaarskantoren hebben voor de uitreikingsavond recht op gratis toegang voor één persoon. Extra kaarten kunnen worden bijgekocht.
 4. De entree voor de uitreiking bedraagt €99,- voor Vastgoed Compleet Abonnees en €129,- voor overigen. 
 5. Gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd.
 6. Tijdens de awarduitreiking wordt beeldmateriaal gemaakt. Dit wordt gebruikt in de media van Vastgoed. Aanwezigheid tijdens het event betekent dat u hiermee akkoord gaat.

© Woningmakelaar van het Jaar - een initiatief van vakmedia Vastgoed