Marketing Award

Deze award is de enige die wordt beoordeeld door een vakjury, voorgezeten door marketingspecialist Hans Molenaar. Aan de hand van de ingediende marketingcases selecteert de jury vijf genomineerden. De jury beoordeelt de campagnes van de makelaars onder meer op (meetbare) effectiviteit, klantgevoeligheid, creativiteit, doelmatigheid en originaliteit.
Het is niet meer mogelijk om uw case in te dienen.

Live pitchen

De door de jury genomineerde kantoren zullen hun case live pitchen. Tijdens de pitch kunnen de kantoren hun marketingcampagnes kracht bij zetten door de sterke punten met behulp van - maar niet middels - audiovisuele hulpmiddelen aan zaal en jury te presenteren. De jury krijgt de kans om vragen te stellen. Die avond zal de jury tot een oordeel komen over de ingezonden cases en de pitches tezamen en zal zij de winnaar van de Marketing Award 2017 benoemen. Afwezigheid tijdens de pitch betekent daarom uitsluiting van deelname. Een ieder die werkzaam is bij het genomineerde makelaarskantoor mag de pitch ten tonele brengen.

Voorwaarden

  • De Marketing Award wordt enkel uitgereikt aan een makelaar, makelaarskantoor of samenwerkingsverband waar een makelaar onderdeel van uitmaakt.
  • De in te dienen case moet zijn gebasseerd op de meest actuele campagnegegevens.
  • De case moet - in elk geval gedeeltelijk - zijn opgezet of uitgevoerd in 2016 en/of 2017.
  • Iedere in te dienen marketingcase moet zo volledig mogelijk zijn beschreven volgens de in te vullen vragenlijst. Wanneer gevraagde gegevens niet beschikbaar zijn en voor dit gebrek geen goede reden wordt opgegeven, kan in de voorselectie worden geconcludeerd dat de marketingcase niet voldoet aan het gewenste niveau.