De prijzen voor woningen zijn al hoog, maar worden alleen maar hoger. Zowel starters als de gesettelde woningverkopers moeten oppassen: de dynamiek van de markt neemt af. Zo bleek uit een artikel in Vastgoed augustus 2007.

De prijzen voor woningen zijn al hoog, maar worden alleen maar hoger. Zowel starters als de gesettelde woningverkopers moeten oppassen: de dynamiek van de markt neemt af. Zo bleek uit een artikel in Vastgoed augustus 2007.

Koopwoningen worden onbetaalbaar. Deze conclusie kan worden getrokken uit de betaalbaarheidindex van de Rabobank. De Rabobank ziet de oplopende financieringslasten als een hardnekkig verschijnsel dat de komende jaren niet zal verdwijnen. Stijgende prijzen en een oplopende rente zorgen ervoor dat de dynamiek in de woningmarkt afneemt.

Modale inkomens
Martijn de Jong-Tennekes van de Rabobank: “De betaalbaarheidindex geeft aan dat mensen met een modaal inkomen niet meer in staat zijn om de gemiddeld geprijsde woning, te betalen. Dat betekent niet dat men helemaal geen woning meer kan kopen. De index gaat uit van de mediane prijs. Dat betekent dat de helft van de verkochte woningen nog goedkoper is.”

Betaalbaarheid neemt af
Voor de eerstkomende jaren gaat de Rabobank ervan uit dat de betaalbaarheid verder zal afnemen. En dat is slecht nieuws voor starters op de woningmarkt. De Jong-Tennekes: “De oplopende geld- en kapitaalmarktrente is ook nadelig voor huishoudens bij wie de rentevaste periode binnenkort afloopt. Zolang zij echter aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, ondervinden zij geen hinder van de alsmaar oplopende huizenprijzen. Sterker nog, zij profiteren van de waardestijging van hun woning.”

Invloed op hypotheekmarkt
De slechtere betaalbaarheid heeft ook invloed op de hypotheekmarkt. De daling van het aantal verstrekte hypotheken zet verder door, meldt de Rabobank. In het tweede kwartaal van 2007 werden er bijna 117.000 nieuwe hypotheken verstrekt. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat een daling van bijna 20 procent. Vooral oversluitingen nemen af als gevolg van de oplopende geld- en kapitaalmarktrente.

Bron: Vastgoed