Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een – niet uitputtend – overzicht van woonconcepten voor senioren met zorg.

Voor senioren worden steeds vaker nieuwe woonconcepten ontwikkeld, waarbij zij de keuze hebben uit wel of geen zorg. In dit artikel een – niet uitputtend – overzicht van woonconcepten voor senioren met zorg.

1. Zelfstandig wonen
Woonzorg Nederland is de oudste woningcorporatie in seniorenhuisvesting. Deze organisatie heeft voor 324 complexen in het hele land het dienstenpakket Voor Elkaar ontwikkeld, dat ervoor zorgt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het pakket omvat onder meer: alarmering, een onderhouds- en klussendienst, maaltijden, verzekeringen en een verhuisservice.


2. Kleinschalige projecten

De Biltse stichting Habion realiseert en beheert verzorgings- en verpleeghuizen, aanleunwoningen, woonzorgcentra, seniorenappartementen (zowel koop als huur), kleinschalige woonzorgprojecten en allerlei aanvullende voorzieningen zoals dienstencentra.


3. Keuzevrijheid

Maatschappelijke organisaties als Evean Groep en Stichting Philadelphia Zorg richten zich op kleinschalige wooncomplexen waar klantgerichtheid en keuzevrijheid de boventoon voeren


4. Duurder huursegment

Ontwikkelaar Vesteda juist weer nieuwe woonconcepten rondom zorg en welzijn in het duurdere huursegment centraal heeft staan.


5. Grand café

Als exemplarisch voorbeeld van een goede exploitatie en samenwerking tussen diverse instellingen, wordt wel De Loericker Stee in Houten genoemd. Dat is meer dan alleen een woon- en leefomgeving voor ouderen met een zorgvraag. In samenwerking met nog acht andere zorgorganisaties, krijgen diverse doelgroepen allerlei vormen van zorg- en dienstverlening aangeboden en bevindt zich in het centrum een grand café.

Bron: Vastgoed