Vastgoed actueel - klimaatakkoord

Klimaatakkoord: plannen verduurzamen woningen zijn het meest concreet

Afgelopen tijd is door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op verschillende deelgebieden onderhandeld. Dinsdag 10 juli worden de resultaten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De NOS geeft een samenvatting van onder andere de woningmarkt.

De plannen voor de verduurzaming van huizen en gebouwen zijn het meest concreet. Volgens Diederik Samsom, die de gesprekken leidt over de 'Gebouwde Omgeving', staan we "aan de vooravond van een grote verbouwing", waarbij duurzame energie en goede isolatie centraal staan.

Gasloos

De belasting op gas zal stapsgewijs omhoog moeten vanaf 2020. Dat wordt gecompenseerd door een verlaging van de elektriciteitsbelasting en een verhoging van de energieteruggave. In 2021 moeten jaarlijks 50.000 huizen verduurzaamd worden. Ruim voor 2030 moet dat aantal opgeschroefd zijn naar 200.000 per jaar. In 2021 moet iedereen horen of en wanneer zijn wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt.

Het is niet de bedoeling dat er tot die tijd niets gebeurt. Bouwbedrijven, gemeenten en woningcorporaties proberen de komende drie jaar 75 procent van de nieuwbouwwijken die worden opgeleverd aardgasvrij te maken.

Woningcorporaties moeten de 'startmotor' van de transitie worden, staat in de hoofdlijnennotitie: "Hiermee kunnen in totaal in 2019 17.500, in 2020 30.000 en in 2021 55.000 woningen worden getransformeerd naar aardgasvrij." De woningcorporaties eisen overigens voor deze toezegging wel dat het kabinet met meer geld over de brug komt dan is toegezegd in het regeerakkoord.

Financiering

Particuliere eigenaren moeten over de streep getrokken worden om hun huis te verduurzamen met een gebouwgebonden financiering. Die lening is dan gekoppeld aan het huis in plaats van aan de eigenaar, hiervoor is een wijziging van het Burgerlijk Wetboek nodig. De kosten van de lening mogen niet hoger worden dan wat de verlaging van de energierekening oplevert. Banken zijn "onder de juiste randvoorwaarden bereid mee te werken aan zo'n gebouwgebonden lening met lange looptijd, lage lente en dus lage maandlasten".

Het Klimaatakkoord kiest vooralsnog voor verleiden, maar sluit dwang op termijn niet uit: "Mocht het onvoldoende effect sorteren dan kan de norm vanaf 2030 een verplichtender karakter krijgen."

Aardgasvrije Wijken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 75 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het programma Aardgasvrije Wijken. Dat schrijft Vastgoed Journaal. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen de kennis stimuleren over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken. Gemeenten konden daartoe tot 1 juli voor een wijk een plan indienen.

Voor het programma is een rijksbijdrage van €85 miljoen beschikbaar voor ongeveer 20 wijken. Een toetsingscommissie beoordeelt de plannen en brengt daarover advies uit aan minister Ollongren. Zij beslist uiterlijk 1 oktober welke wijken geselecteerd worden. Daarnaast wordt er voor alle gemeenten die zich daarvoor aanmelden een kennis- en leerprogramma opgezet onder regie van de VNG. Mogelijk is er ook voor 2019 en verder een rijksbijdrage beschikbaar voor proeftuinen met aardgasvrije wijken. Hierover wordt door het kabinet besloten op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Klimaatakkoord

Nadat de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord op 10 juli zijn aangeboden aan minister Wiebes, laat hij de plannen deze zomer doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Eind augustus, begin september gaat deze doorrekening met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer.

Na een debat in de Tweede Kamer wordt het akkoord op hoofdlijnen met commentaar en aanvullende opdrachten teruggestuurd naar de onderhandelaars van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Die hebben dan tot het einde van dit jaar om de maatregelen uit te werken en van een handtekening te voorzien.

Bron: NOS en Vastgoed Journaal