Vastgoed actueel - rentestijgingen

'Nederlandse huishoudens minder kwetsbaar voor rentestijging'

Ondanks de forse huizenprijsstijgingen zijn er volgens DNB geen aanwijzingen voor een krediet gedreven zeepbel. Zo wordt er veel (vrijwillig) afgelost en met eigen geld gefinancierd. In het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB wordt wel opgemerkt dat de leennormen in internationaal perspectief nog steeds erg ruim zijn. Dat meldt InFinance.

De publicatie zal worden besproken tijdens het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie voor Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Dit gesprek zal op 6 juni plaatsvinden. In het document staat dat Nederlandse huishoudens minder kwetsbaar zijn geworden voor een rentestijging, doordat ze meer aflossen en bij het afsluiten van een hypotheek vaker kiezen voor een langere rentevaste periode. Kwetsbare huishoudens doen er wel goed aan zich te wapenen tegen mogelijke rentestijgingen door het opbouwen van financiële buffers.

Kredietvraag kan toenemen

Als de prijzen op de woningmarkt hard blijven stijgen, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de hypothecaire kredietgroei weer zal aantrekken en financiële stabiliteitsrisico’s zullen toenemen, valt verder te lezen. “In de grote steden, waar de huizen steeds vaker worden gekocht door particuliere beleggers, liggen de prijzen al aanzienlijk hoger dan op het hoogtepunt in 2008. Inmiddels is sprake van olievlekwerking vanuit de steden: de prijzen in de omringende regio’s stijgen nu ook flink. Om de prijsdruk op de woningmarkt te verlichten dient het aanbod van woningen te worden vergroot, voornamelijk in het middensegment van de huurmarkt.”

Een plotselinge rentestijging door oplopende risicopremies op financiële markten vormt volgens het OFS één van de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. “De aanleiding hiervoor kan politieke onrust zijn, zoals nu in Italië, maar ook een escalerende handelsoorlog of oplopende geopolitieke spanningen.

Bron: InFinance